Relevante links

Der er kommet en opfølger til voresvandreture.dk - besøg https://flottevandreture.dk


Voresvandreture.dk - Møns Klint

Danmark_2007_0001.JPG

Danmark: Vandretur ved Mandemarke Bakker og Høvblege.


Danmark_2007_0002.JPG

Danmark: Landskabet ved Mandemarke Bakker og Høvblege.

Danmark_2007_0003.JPG

Danmark: Landskabet ved Mandemarke Bakker og Høvblege.

Danmark_2007_0004.JPG

Danmark: Blomst

Skrænterne ved Møns klint

Danmark_2007_0005.JPG

Danmark: Skrænterne ved Møns klint

Danmark_2007_0006.JPG

Danmark: Skrænterne ved Møns klint

Danmark_2007_0007.JPG

Danmark: Udsigt ved Mandemarke Bakker og Høvblege.

Vilde orkideer

Danmark_2007_0008.JPG

Danmark: Møns klint - vilde orkideer.

Møn

Danmark_2007_0009.JPG

Danmark: Langdysse

Danmark_2007_0010.JPG

Danmark: Unge køer

Danmark_2007_0011.JPG

Danmark: Rådyr

Danmark_2007_0012.JPG

Danmark: Rød kirke

Falster

Danmark_2007_0013.JPG

Danmark: De specielle huse på Falster.

Corselitze Østerskov

Danmark_2007_0014.JPG

Danmark: Skovsti langs kysten. Se folder på linket fra Skovforeningen.


Danmark_2007_0015.JPG

Danmark: Corselitze Østerskov - Sti langs skrænten.

Danmark_2007_0016.JPG

Danmark: Corselitze Østerskov - egernunge - billedet er taget lige ved siden af den.

Danmark_2007_0017.JPG

Danmark: Corselitze Østerskov - Sti langs skrænten.

Danmark_2007_0018.JPG

Danmark: Corselitze Østerskov - Træ i havet.

Gammelt Svensk fort

Danmark_2007_0019.JPG

Danmark: Gammelt Svensk fort

Fortidsminderne ved Halskov Vænge

Danmark_2007_0020.JPG

Danmark: Fortidsminderne ved Halskov Vænge

Danmark_2007_0021.JPG

Danmark: Fortidsminderne ved Halskov Vænge

Danmark_2007_0022.JPG

Danmark: Fortidsminderne ved Halskov Vænge

Statskovene (nord) på Langeland

Danmark_2007_0023.JPG

Danmark: Bænk på toppen af bakken.

Danmark_2007_0024.JPG

Danmark: Makrobillede af frø.

Langeland

Danmark_2007_0025.JPG

Danmark: Kirke

Danmark_2007_0026.JPG

Danmark: Kirke - sten i murværket.

Danmark_2007_0027.JPG

Danmark: Kirke - sten i murværket.

Fortidsminde - gravhøj

Danmark_2007_0028.JPG

Danmark: Symbol for fortidsminde - gravhøj.

Danmark_2007_0029.JPG

Danmark: Fortidsminde - gravhøj

Danmark_2007_0030.JPG

Danmark: Fortidsminde - gravhøj

Pamhule og Hindemade

Danmark_2007_0031.JPG

Danmark: Marker med græssende kreaturer ved Pamhule og Hindemade.


Danmark_2007_0032.JPG

Danmark: Start fra Christiansdal Vandkraftanlæg

Danmark_2007_0033.JPG

Danmark: Billeder omkring Christiansdal Vandkraftanlæg

Danmark_2007_0034.JPG

Danmark: Græssende kreaturer ved Pamhule og Hindemade.

Danmark_2007_0035.JPG

Danmark: Søerne ved Hindemade.

Danmark_2007_0036.JPG

Danmark: Pamhule og Hindemade - bæk.

Danmark_2007_0038.JPG

Danmark: Udsigt over Hindemade sø.

Danmark_2007_0039.JPG

Danmark: Pamhule og Hindemade - billede af firben.

Danmark_2007_0040.JPG

Danmark: Udsigt over Hindemade sø.

Danmark_2007_0041.JPG

Danmark: Hindemade sø - åkander.

Dybbøl Banke og Mølle

Danmark_2007_0043.JPG

Danmark: Dybbøl Banke - græssende får.

Danmark_2007_0044.JPG

Danmark: Dybbøl Banke - Omrids af en af skanserne.

Danmark_2007_0045.JPG

Danmark: Dybbøl Banke - mindesten.

Danmark_2007_0046.JPG

Danmark: Dybbøl Banke - sti mellem skanserne.

Middelfart

Danmark_2007_0047.JPG

Danmark: Vandretur ved bakkerne.

Danmark_2007_0048.JPG

Danmark: Vandretur ved bakkerne.

Fredericia

Danmark_2007_0049.JPG

Danmark: Mindesten langs fæstningsanlægget ved Fredericia.

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage

Danmark_2007_0051.JPG

Danmark: Randbøl Hede - vilde orkideer.

Danmark_2007_0052.JPG

Danmark: Klitterne ved Stoltenbjerg.

Danmark_2007_0053.JPG

Danmark: Klitterne ved Stoltenbjerg.

Danmark_2007_0055.JPG

Danmark: Makrobillede af marguerit med sommerfugl.

Danmark_2007_0056.JPG

Danmark: Makrobillede af bille.

Danmark_2007_0057.JPG

Danmark: Tur ved klitterne rundt om Savannen og Rørsø.

Danmark_2007_0058.JPG

Danmark: Lyng

Danmark_2007_0059.JPG

Danmark: Sti langs Randbøl Hede.

Danmark_2007_0060.JPG

Danmark: Bi

Danmark_2007_0061.JPG

Danmark: Rød afmærket vandrerute.

Danmark_2007_0062.JPG

Danmark: Billede langs vandrestien.

Danmark_2007_0063.JPG

Teglholt

Danmark_2007_0064.JPG
Danmark_2007_0065.JPG
Danmark_2007_0066.JPG
Danmark_2007_0067.JPG
Danmark_2007_0068.JPG
Danmark_2007_0069.JPG
Danmark_2007_0070.JPG

Magelund Voldsted

Danmark_2007_0071.JPG

Danmark: Magelund Voldsted

Danmark_2007_0072.JPG

Danmark: Magelund Voldsted

Danmark_2007_0073.JPG

Danmark: Magelund Voldsted

Danmark_2007_0074.JPG

Danmark: Magelund Voldsted

Trelleborg, Slagelse

Danmark_2007_0075.JPG

Danmark: Trelleborg, Slagelse

Danmark_2007_0076.JPG

Danmark: Trelleborg, Slagelse

Danmark_2007_0077.JPG

Danmark: Trelleborg, Slagelse - Stæreflokke.

Danmark_2007_0078.JPG

Danmark: Trelleborg, Slagelse

Danmark_2007_0079.JPG

Danmark: Trelleborg, Slagelse

Danmark_2007_0080.JPG

Danmark: Ældre (hedensk) kors.